СКАНДАЛ: Дипломатите въстанаха срещу Румен Радев с остра декларация (Текст)

0

Българското дипломатическо дружество (БДД) се противопостави на посланически назначения, направени в противоречие на законите и конституцията на страната в остра декларация. Според дипломатите много често посланици се местят от столица на столица, без задължителния двугодишен престой в България. Има безпринципно политическо договаряне на наши дипломати и дори лобистки натиск при назначенията, като особено остро стои този въпрос за втория ешелон в посолствата ни. Обвиненията идват след последните назначения, извършени от „Дондуков“ 2, като част от тях са предложения на кабинета, а други – лични на президента Румен Радев, който през лятото бе подложен на безпрецедентна атака заради съветника си Пламен Узунов, раздавал подобни назначения и лобирал за определени фигури в полза на частните бизнес интереси на адаша си Пламен Бобоков.

Ето пълния текст на декларацията:

– Като продължава да следи внимателно кадровите процеси в българската дипломатическа служба като цяло и изпращането на български посланици зад граница в частност;

– Като потвърждава изводите и препоръките, съдържащи се в многобройни декларации, становища, доклади и писма до съответните институции и разгласени сред българската общественост;

– Като се запозна с двете решения на Министерски съвет, съдържащи имената на новите официални български представители в чужбина, предложени от Министерство на външните работи и съгласувани с президентската институция;

– Като отбелязва също някои информации за подготвян „трети транш“ задгранични назначения, част от които потвърдени на министерско ниво;

– Като обръща отново внимание на разпоредбите на Конституцията на Република България и Закона за дипломатическата служба, както и на Решение №11/2011 на Конституционния съд, касаещи тази материя;

– Като подчертава специално основополагащата постановка, че: „Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната” (чл. 4 (1) на Конституцията);

– Като се ръководи също от утвърдената международна дипломатическа практика,

Управителният съвет на БДД заявява:

1. Подготвяните нови посланически назначения показват изключително тревожната картина на продължаващо нарушаване или заобикаляне от страна на правителството на законите и наредбите, регулиращи българската Дипломатическа служба, практика, която очевидно се толерира и от президентската институция. Поредните техни кадрови решения не отговарят на принципите за развитие на професионалната дипломатическа служба. Те са нов удар срещу дипломатическата гилдия с изключително демотивиращ ефект.

    2. Прецедентите от 2018-2019 г. при изпращането на ръководители на мисии зад граница се утвърждават вече в практика. „Прелитането” от столица на столица, без задължителния двугодишен престой в България продължава. Липсата на опит и експертиза у редица ръководители на мисии в чужбина прави тези мисии неефективни. Не се прави усилие да се намали раздутата т.нар. политическа квота за посланици и генерални консули. Мандатите на не малко посланици се удължават произволно.

Отхвърлената от Конституционния съд като незаконната лустрация се утвърди по отношение висшите дипломатически кадри като официална политика на всички институции, имащи отношение към тях. Създава се впечатление на безпринципно договаряне между институциите и дори лобистки натиск, коeто изкривява нормалната процедура за назначения в чужбина. От тези закононарушения и политически волунтаризъм страда цялата Дипломатическа служба. Ограничават се възможностите за реализиране на българските приоритети на международната сцена и за защита на националните интереси, както и на нормалното кариерно развитие на младите дипломатически кадри, казват от БДД.

3. Забелязваме, че институциите се опитват да използват негативна градация при представянето на „траншовете“. Въпреки нашите забележки по отношение професионалната квалификация на колеги, предложени за посланици в някои държави, като цяло първият „транш“ може да се оцени като задоволителен. Вторият „транш“ доказа обаче, че всички негативни решения от предишните години при определяне на висшите дипломатически представители в чужбина са вече установена практика. Поради това очакваме с безпокойство утвърждаването на следващия „транш“.

    Информациите за включването на някои емблематични имена, за ново увеличение на политическата квота и използването на „иновационни” тълкувания и инструменти за заобикаляне на Закона за дипломатическата служба са тревожни. След оформянето на цялостния „пакет” нови посланици, БДД ще представи своя коментар и обобщен анализ.

В заключение може само да се изрази и недоумение какви са причините и логиката на подмяна на ръководствата на толкова голяма част от задграничните мисии на страната само броени месеци преди парламентарните избори. Едно ново правителство след изборите ще бъде изправено пред факта да провежда почти през целия негов парламентарен мандат своята външна политика от лица, които най-малкото не са негов избор и едва ли се ползват с неговото доверие.

Израз на политическа логика и най-вече на политическа култура би било институциите и политическите партии да се споразумеят за мораториум върху назначаването на нови ръководители на националните задгранични мисии до предстоящите парламентарни избори.

Българското дипломатическо дружество (БДД) се противопостави на посланически назначения, направени в противоречие на законите и конституцията на страната в остра декларация. Според дипломатите много често посланици се местят от столица на столица, без задължителния двугодишен престой в България. Има безпринципно политическо договаряне на наши дипломати и дори лобистки натиск при назначенията, като особено остро стои този въпрос за втория ешелон в посолствата ни. Обвиненията идват след последните назначения, извършени от „Дондуков“ 2, като част от тях са предложения на кабинета, а други – лични на президента Румен Радев, който през лятото бе подложен на безпрецедентна атака заради съветника си Пламен Узунов, раздавал подобни назначения и лобирал за определени фигури в полза на частните бизнес интереси на адаша си Пламен Бобоков.

Ето пълния текст на декларацията:

– Като продължава да следи внимателно кадровите процеси в българската дипломатическа служба като цяло и изпращането на български посланици зад граница в частност;

– Като потвърждава изводите и препоръките, съдържащи се в многобройни декларации, становища, доклади и писма до съответните институции и разгласени сред българската общественост;

– Като се запозна с двете решения на Министерски съвет, съдържащи имената на новите официални български представители в чужбина, предложени от Министерство на външните работи и съгласувани с президентската институция;

– Като отбелязва също някои информации за подготвян „трети транш“ задгранични назначения, част от които потвърдени на министерско ниво;

– Като обръща отново внимание на разпоредбите на Конституцията на Република България и Закона за дипломатическата служба, както и на Решение №11/2011 на Конституционния съд, касаещи тази материя;

– Като подчертава специално основополагащата постановка, че: „Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната” (чл. 4 (1) на Конституцията);

– Като се ръководи също от утвърдената международна дипломатическа практика,

Управителният съвет на БДД заявява:

1. Подготвяните нови посланически назначения показват изключително тревожната картина на продължаващо нарушаване или заобикаляне от страна на правителството на законите и наредбите, регулиращи българската Дипломатическа служба, практика, която очевидно се толерира и от президентската институция. Поредните техни кадрови решения не отговарят на принципите за развитие на професионалната дипломатическа служба. Те са нов удар срещу дипломатическата гилдия с изключително демотивиращ ефект.

    2. Прецедентите от 2018-2019 г. при изпращането на ръководители на мисии зад граница се утвърждават вече в практика. „Прелитането” от столица на столица, без задължителния двугодишен престой в България продължава. Липсата на опит и експертиза у редица ръководители на мисии в чужбина прави тези мисии неефективни. Не се прави усилие да се намали раздутата т.нар. политическа квота за посланици и генерални консули. Мандатите на не малко посланици се удължават произволно.

Отхвърлената от Конституционния съд като незаконната лустрация се утвърди по отношение висшите дипломатически кадри като официална политика на всички институции, имащи отношение към тях. Създава се впечатление на безпринципно договаряне между институциите и дори лобистки натиск, коeто изкривява нормалната процедура за назначения в чужбина. От тези закононарушения и политически волунтаризъм страда цялата Дипломатическа служба. Ограничават се възможностите за реализиране на българските приоритети на международната сцена и за защита на националните интереси, както и на нормалното кариерно развитие на младите дипломатически кадри, казват от БДД.

3. Забелязваме, че институциите се опитват да използват негативна градация при представянето на „траншовете“. Въпреки нашите забележки по отношение професионалната квалификация на колеги, предложени за посланици в някои държави, като цяло първият „транш“ може да се оцени като задоволителен. Вторият „транш“ доказа обаче, че всички негативни решения от предишните години при определяне на висшите дипломатически представители в чужбина са вече установена практика. Поради това очакваме с безпокойство утвърждаването на следващия „транш“.

    Информациите за включването на някои емблематични имена, за ново увеличение на политическата квота и използването на „иновационни” тълкувания и инструменти за заобикаляне на Закона за дипломатическата служба са тревожни. След оформянето на цялостния „пакет” нови посланици, БДД ще представи своя коментар и обобщен анализ.

В заключение може само да се изрази и недоумение какви са причините и логиката на подмяна на ръководствата на толкова голяма част от задграничните мисии на страната само броени месеци преди парламентарните избори. Едно ново правителство след изборите ще бъде изправено пред факта да провежда почти през целия негов парламентарен мандат своята външна политика от лица, които най-малкото не са негов избор и едва ли се ползват с неговото доверие.

Израз на политическа логика и най-вече на политическа култура би било институциите и политическите партии да се споразумеят за мораториум върху назначаването на нови ръководители на националните задгранични мисии до предстоящите парламентарни избори.

Българското дипломатическо дружество (БДД) се противопостави на посланически назначения, направени в противоречие на законите и конституцията на страната в остра декларация. Според дипломатите много често посланици се местят от столица на столица, без задължителния двугодишен престой в България. Има безпринципно политическо договаряне на наши дипломати и дори лобистки натиск при назначенията, като особено остро стои този въпрос за втория ешелон в посолствата ни. Обвиненията идват след последните назначения, извършени от „Дондуков“ 2, като част от тях са предложения на кабинета, а други – лични на президента Румен Радев, който през лятото бе подложен на безпрецедентна атака заради съветника си Пламен Узунов, раздавал подобни назначения и лобирал за определени фигури в полза на частните бизнес интереси на адаша си Пламен Бобоков.

Ето пълния текст на декларацията:

– Като продължава да следи внимателно кадровите процеси в българската дипломатическа служба като цяло и изпращането на български посланици зад граница в частност;

– Като потвърждава изводите и препоръките, съдържащи се в многобройни декларации, становища, доклади и писма до съответните институции и разгласени сред българската общественост;

– Като се запозна с двете решения на Министерски съвет, съдържащи имената на новите официални български представители в чужбина, предложени от Министерство на външните работи и съгласувани с президентската институция;

– Като отбелязва също някои информации за подготвян „трети транш“ задгранични назначения, част от които потвърдени на министерско ниво;

– Като обръща отново внимание на разпоредбите на Конституцията на Република България и Закона за дипломатическата служба, както и на Решение №11/2011 на Конституционния съд, касаещи тази материя;

– Като подчертава специално основополагащата постановка, че: „Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната” (чл. 4 (1) на Конституцията);

– Като се ръководи също от утвърдената международна дипломатическа практика,

Управителният съвет на БДД заявява:

1. Подготвяните нови посланически назначения показват изключително тревожната картина на продължаващо нарушаване или заобикаляне от страна на правителството на законите и наредбите, регулиращи българската Дипломатическа служба, практика, която очевидно се толерира и от президентската институция. Поредните техни кадрови решения не отговарят на принципите за развитие на професионалната дипломатическа служба. Те са нов удар срещу дипломатическата гилдия с изключително демотивиращ ефект.

    2. Прецедентите от 2018-2019 г. при изпращането на ръководители на мисии зад граница се утвърждават вече в практика. „Прелитането” от столица на столица, без задължителния двугодишен престой в България продължава. Липсата на опит и експертиза у редица ръководители на мисии в чужбина прави тези мисии неефективни. Не се прави усилие да се намали раздутата т.нар. политическа квота за посланици и генерални консули. Мандатите на не малко посланици се удължават произволно.

Отхвърлената от Конституционния съд като незаконната лустрация се утвърди по отношение висшите дипломатически кадри като официална политика на всички институции, имащи отношение към тях. Създава се впечатление на безпринципно договаряне между институциите и дори лобистки натиск, коeто изкривява нормалната процедура за назначения в чужбина. От тези закононарушения и политически волунтаризъм страда цялата Дипломатическа служба. Ограничават се възможностите за реализиране на българските приоритети на международната сцена и за защита на националните интереси, както и на нормалното кариерно развитие на младите дипломатически кадри, казват от БДД.

3. Забелязваме, че институциите се опитват да използват негативна градация при представянето на „траншовете“. Въпреки нашите забележки по отношение професионалната квалификация на колеги, предложени за посланици в някои държави, като цяло първият „транш“ може да се оцени като задоволителен. Вторият „транш“ доказа обаче, че всички негативни решения от предишните години при определяне на висшите дипломатически представители в чужбина са вече установена практика. Поради това очакваме с безпокойство утвърждаването на следващия „транш“.

    Информациите за включването на някои емблематични имена, за ново увеличение на политическата квота и използването на „иновационни” тълкувания и инструменти за заобикаляне на Закона за дипломатическата служба са тревожни. След оформянето на цялостния „пакет” нови посланици, БДД ще представи своя коментар и обобщен анализ.

В заключение може само да се изрази и недоумение какви са причините и логиката на подмяна на ръководствата на толкова голяма част от задграничните мисии на страната само броени месеци преди парламентарните избори. Едно ново правителство след изборите ще бъде изправено пред факта да провежда почти през целия негов парламентарен мандат своята външна политика от лица, които най-малкото не са негов избор и едва ли се ползват с неговото доверие.

Израз на политическа логика и най-вече на политическа култура би било институциите и политическите партии да се споразумеят за мораториум върху назначаването на нови ръководители на националните задгранични мисии до предстоящите парламентарни избори.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече