Румен Радев прави опит за натиск върху медии чрез ДАЗД

0

Прави ли президентът Румен Радев опит за ограничаване на свободата на словото в българските медии от името на Държавна агенция за закрила на детето? Съмнения по въпроса се появиха в понеделник след като Tribune.bg публикува писмо от ДАЗД. С него от агенцията информират за постъпил сигнал срещу сайта за статии „касаещи случая с младежи, които си организирали купон в помещение на бул. „Христо Ботев“, в които са разпространени сведения и данни, както и публикувани снимки на непълнолетно дете.“ 

От писмото не става ясно нито кой е подал сигнала, нито дали той касае само Tribune.bg или и други информационни издания. По всяка вероятност идентични съобщения са получили и други медии.

„…моля да предоставите доказателства, че е спазена разпоредбата на чл.11а от Закона за закрила на детето, която касае правото на закрила на личността на детето и са изискани съгласия от родителите или законните представители на децата, както и съгласието на самите деца, ако са навършили 14-годишна възраст. В случай, че не разполагате с такива документи, моля да предприемете мерки за сваляне на същите от интернет пространството.

Очаквам Вашия скорошен отговор, както и становището Ви по случая“, гласи текстът на писмото, подписано лично (с ел. подпис Х-че) от името на зам.-председателя на ДАЗД Мариела Личева.Подписаното писмоПодписаното писмо

Съобщението е изпратено от пощата eventis-dazd@obmen.bg. Въпреки необичайния мейл адрес, регистриран на името на физическото лице Десислава Стоянова, се оказва че съобщението е реално и наистина идва от държавна агенция. Друг липсващ основен атрибут е изходящият номер.

От ДАЗД обясниха пред медията, че писмото е стандартизирано, и, въпреки че изрично се посочва, че се очакват обяснения от нас или сваляне на новините, всъщност не е необходимо да го правим. Въпреки това Tribune.bg провери сигнала, получен срещу нас и изпращаме официален отговор. Разясняваме какво означава информация от обществен интерес. Също така настояваме за отговор извършена ли е проверка как и дали са упражнени родителските отговорности на Румен Радев над непълнолетния му син в нощта, когато е влязъл в полицейските хроники след нарушаване на противоепидемичните мерки. Очакваме техния отговор по темата и какви са заключенията им.

Проверихме внимателно отразяването на казуса в Tribune.bg.

Констатираме че:

не разполагаме и не сме публикували снимки на деца – участвали или не в незаконен купон, без разрешението на родителите им;

– не сме посочвали имена или лица на непълнолетни лица в разрез с правилата за медийно отразяване на събития, в които участват деца или непълнолетни граждани;

– не сме коментирали участници в незаконен купон в контекст, различен от нарушени противоепидемични мерки с участието на син на висш държавен служител;“

Непълнолетното лице, което е споменавано в медията ни и всички останали източници за масово осведомяване, е единствено синът на президента Румен Радев, който, както е широко известно в обществото, се казва Георги.

Участието на сина на държавен глава в нарушение на наложените противоепидемични мерки категорично е казус, който е от твърде голям обществен интерес и е изключено да не бъде отразен в средствата за масово осведомяване, каквато е и Tribune.bg.

Нарушаването на въведените противоепидемични мерки, което бе оповестено публично, е важен и общественозначим въпрос. Всичко, свързано с този казус, е от надделяващ обществен интерес и не следва информацията, свързана с него, да бъде ограничавана по никакъв начин. Умишленото  прикриване на информация и натиск за премахването ѝ срещу конкретни медии е неприемлив опит за ограничаване на свободата на словото от страна на държавна институция, каквато е Държавната агенция за закрила на детето.

В публикациите си ние спазваме стандартите на Съвета на Европа и на Европейския съд по правата на човека, където е описано, че „информация за лицата може да се публикува и без съгласието им, ако е налице по-голям обществен интерес, т.e. ако разкриването на информация е оправдано от общ интерес или загриженост, която се счита, че има предимство пред съображенията за неприкосновеност на личния живот на съответното лице. Поради това, понятието за обществен интерес може да бъде алтернативно на съгласието основание за публикацията.

Мълчанието от страна на родителя, в случая президент на Република България, както и фактът, че непълнолетният младеж не е  бил придружаван от никой от родителите си на въпросното събитие, води до въпросителни, свързани с упражняването на родителски контрол.

Молим за официална информация за изводите от проверката на ДАЗД относно това дали и как е упражнен родителски контрол над непълнолетния син на президента Румен Радев в нощта, когато младежът попада в полицейските хроники. Предполага се, че ДАЗД се е самосезирала незабавно след случая и вече разполага със заключения по темата, които молим да бъдат предоставени публично.

Напомняме, че правото на информация традиционно се институционализира и обективира чрез свободата на медиите и е възприет  от българската Конституция. Настояваме да се спазва член 11 от ЕКПЧ, който защитава свободата да се „получава и да разпространява информация и идеи без намеса на публичните власти и независимо от границите. Свободата и плурализмът на медиите се зачитат“.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече