Това е подигравка! ДС милионерът Красимир Дачев е „гордостта” на Свищов след грабежа „Свилоза”

0

Корупционното петно „Красимир Дачев“ трябва да бъде изтрито от герба и историята на град Свищов! Narod.bg състави кратък списък на престъпленията, криминалните приватизационни сделки и откровените измами и изнудване, свързвани с името на слугата на Исмет Шабан – Стария Фатик. Заради „бизнесмени“ като Красимир Дачев България има печалната слава на най-бедната и корумпирана държава в ЕС.

Порочният списък е повече от достатъчен аргумент за отнемане титлата „Почетен гражданин на Свищов“ от Красимир Дачев, присъдена му на 25 май 2005 г. с решение № 448 на Общинския съвет в крайдунавския град.

Има и законово основание за отнемането на титлата – съгласно чл. 40, ал.2, предложение второ от Наредбата Общинският съвет в Свищов отнема званието „почетен гражданин на Свищов“ на тези, които „с постъпките си петнят името на града и страната“.

Защо приватизаторът с престъпен имидж няма място в списъка на почетните граждани на Свищов – град с достойно минало и не по-малко достойно бъдеще?

ДС милионерът е перфектно описан от представителя на законния собственик на акциите от капитала на открадната „Свилоза“ още през 2008 г. – Красимир Дачев е рейдьр – измамник, представящ се за бизнесмен, чиято основна дейност е завземане на компании въпреки съпротивата на основния акционер.

Бизнесменът, за когото Narod.bg направи серия разкрития за завличане на свои партньори със стотици милиони, за представяне на измислена биография, за връзки с подземния свят и т.н., с действията и постъпките си от 2008 г. досега е опетнил както името на страната, така и на град Свищов.

ЕТО ГИ МРЪСОТИИТЕ НА КРАСИМИР ДАЧЕВ

Факти и документи относно „Свилоза“ и Красимир Дачев разкриват:

1. Организирана от приватизатора схема за отнемане на притежаваните акции от капитала на „Свилоза“ през 2008 г. от законния им собственик на стойност 100 милиона щатски долара. в своя полза без да плати за тях и стотинка.

2. Множество въпроси и съмнения за евентуални действия, продължили през дълъг период от време (2007-2020 г.), изразяващи се в:

– манипулиране на пазара на ценни книжа в нарушение на разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и нормативните актове по неговото приложение.

– манипулиране и подвеждане на Комисията за финансов надзор, Българската фондова борса, финансовите пазари, кредиторите на „Свилоза“, банките и обществеността чрез прикриване на действителен собственик на офшорна компания, акумулирала огромни активи с неясен произход

3. Представяне на неверни биографични данни в публичното пространство, заемане на длъжности в търговски дружества въз основа на декларации с невярно съдържание, признание за даване на подкупи

4. Конфликт с община Свищов

5. Постановена присъда срещу Красимир Дачев за клевета

6. Липса на какъвто и да е принос към община Свищов

Една част от машинациите вече осветлихме, други тепърва ще станат обект на публикации в Narod.bg.

Случаят с отнемането на мажоритарния пакет акции от капитала на „Свилоза“ от законния им собственик се доказва от документи и информация, които не се нуждаят от коментар, разкриващи организираната схема, чрез която Красимир Дачев отне от законния им собственик и придоби за себе си мажоритарния дял акции (80%) от капитала на структуроопределящото за българската икономика предприятие „Свилоза“- Свищов през 2008 г.

Групата участници в тази организирана схема са:

  • Красимир Дачев – организатор и краен бенефициер по сделката, който отне акции от законния им собственик на стойност 100 млн. щатски долара, без да плати и стотинка;
  • Александър Панев – близък сътрудник на Красимир Дачев, организирал прехвърлянето на акциите при инвестиционния посредник;
  • Бенчмарк Финанс АД – инвестиционен посредник, осъществил транзакцията и регистрацията на договора за прехвърляне на акциите на БФБ и в Централен депозитар, без да провери има ли предварително решение на собственика на акциите за извършване на такава сделка, независимо от фрапиращото несъответствие на насрещните престации.
  • Мария Братанова – пълномощник на „АРУС Лтд.“ и служителка на „Свилоза“ по това време, подписала договора за прехвърляне на акциите по указания на Красимир Дачев, без да уведоми принципала си за сделката и изтеглила обратно в брой платената цена 253 976.74 лв., подала към КФН, БФБ и обществеността писма с нeвярно съдържание, че сделката с мажоритарния дал акции oт капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието
  • Росана Дачева – дъщеря на Красимир Дачев, подписала договора за покупко-продажба на акциите от името на новоучреденото от Дачев дружество „АРУС“ АД, България
  • Михаил Колчев– изпълнителен директор на „Свилоза“, подал към КФН, БФБ и обществеността писма с невярното съдържание, че сделката с мажоритарния дял акции от капитала на „Свилоза“ е вътрешна транзакция без действителна промяна в собствеността и в контрола върху предприятието
  • Албена Бадева – съпруга на юридическия консултант на „Свилоза Николай Бадев и учредител и миноритарен акционер в „А.Р.У.С“ АД, Свищов.
  • Арменак Магърдич Халваджиян, представител на „НАРЕН“ ЕООД в Надзорния съвет на „Вапцаров Холдинг“ АД, участвал във вземането на решенията за разпродаване на предприятието с цел принуда мажоритарният акционер в „Свилоза“ да се откаже от акционерните си права в полза на Красимир Дачев

Чрез описаната схема акции с пазарна стойност към датата на прехвърлянето от $100 000 000, собственост на американската компания „АРУС“ Лтд., в която Красимир Дачев беше миноритарен акционер с 45% от капитала, бяха прехвърлени за 0.01 лв. на новоучреденото българско дружество „А.Р.У.С АД, собственост на Красимир Дачев,  като дори и платената символична сума беше изтеглена от сметките на дружеството от контролирания от Красимир Дачев пълномощник, след което следите й се губят

В резултат на това негово деяние– „Свилоза“ загуби възможността да се развива като модерна европейска компания, по който път беше тръгнала преди то да се случи,  а дружеството беше обречено да не може да бъде продадено на сериозен инвеститор, защото пазарът е много добре информиран за гореописаната схема.

Може би и затова дружеството няма експертен Съвет на директорите, а той се състои от двама пенсионери и един шофьор.

И всичко това се отнася не за кое да е, а за най-голямото и то Свищовско предприятие! И отгоре на това точно този човек продължава да бъде в списъка на почетните граждани на Свищов!

Това са само малка част от мръсотиите на Красимир Дачев, с които петни името на Свищов, почетни граждани на който са личности като генерал Драгомиров – Освободител на Свищов, Димитър Ценов, академик Николай Державин, проф. Георги Чапкънов, Великотърновският митрополит Григорий и прочее.

В тази поредица от заслужили името на Красимир Дачев е грозно петно, което трябва да бъде изтрито от община Свищов.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече